Paraan sa paglinang ng kulturang pilipino sa ngayon

Under the auspices of the Open World Leader-ship Center www.

Paraan sa paglinang ng kulturang pilipino sa ngayon

Napatunayan ko ring may nagkakaisa at nakakatulad kaming mithiin para wastong mapatnubayan ang Komisyon. Inilatag ko rin sa naturang lagom ang mga gawain na naging saligan naman sa pagbuo ng kasalukuyang KWF Medyo Matagalang Plano Nais ko pa ring magbigay ng kaukulang patnubay para sa sinumang interesado, lalo na tungo sa pagpapalusog pa ng medyo matagalang plano at mga posibleng nakakaligtaang makabuluhang gawain.

Hindi man binanggit, nag-umpisa ang medyo matagalang plano mula sa pagsusuri ng mga lakas at kahinaan ng nakaraang panahon ng Komisyon. Sa aking personal na pagsipat sa nakaraan, may dalawang malaking bagahe ang nagdaang mga pamunuan. Una, ang inihihimutok noon pang SWP ito na kawalan ng taguyod mula sa pamahalaan at masasalamin sa napakaliit na taunang badyet para sa gawaing pangwika.

Madalas Na Mga Itinatanong Tungkol Sa Pederalismo – Sangguniang Laiko ng Pilipinas

Sinagot ng kasalukuyang pamunuan ang ikalawang bagahe sa pamamagitan ng misyong: Ang unang bagahe ay sinagot ng kasalukuyang pamunuan sa pamamagitan ng malikhaing mga taktika upang ganap na maiukol sa mga produktibong proyekto ang kasalukuyang maliit pa ring badyet at ng paghahanap ng dagdag na pondo para sa mga bagong proyektong pangwika.

Pagtataguyod sa mga Adhikang Pangwika Mula sa naturang misyon ay may ipinahayag na apat na adhika ng kasalukuyang medyo matagalang plano: Sa apat na adhika, maaaring ituring na inaasahang gawain ang ikatlo at ikaapat. Pangunahing tungkulin ng Kalupunan ng mga Komisyoner ang matalik na pagsusuri sa estado ng Filipino at mga wikang katutubo upang makapaglabas ng kaukulang mga kapasiyahan at patakaran na nagtataguyod sa pagpapalaganap at pagpapaunlad ng Filipino at mga wikang katutubo.

Sa aspektong pampolitika, kailangang maging wika ng komunikasyong pambansa at wika ng buong sistema ng edukasyon ang Filipino. Bunga ito ng mga sumusunod na katotohanan: Nangangahulugan ito ng kultibasyon ng Filipino para maging episyenteng wikang siyentipiko at teknikal kasabay ng pagsasanay sa mga guro at alagad ng wika tungo sa oryentasyong ito.

USWAG WIKANG FILIPINO, USWAG! Ulat sa Estado ng Wikang Pambansa | WorldNgayon

Mga Estratehiya ng Pagkilos May apat na estratehikong layuning tinukoy ang Komisyon upang tupdin ang mga adhikang pangwika. Una, magtatag ng network ng mga kabalikat sa tungkulin; ikalawa, magpataas ng antas ng kaalaman ng mga alagad ng wika; ikatlo, magdevelop ng mga saliksik at mananaliksik wika at kultura; at ikaapat, lumikha ng mga materyales at instrumentong pang-edukasyon.

Magkakaugnay ang apat na adhika tungo sa tagumpay ng misyong pangwika ng Komisyon; sa gayunding paraan dapat ituring ang mahigpit na relasyon ng apat na estratehikong layunin para itaguyod ang bawat at lahat ng adhikang pangwika. Ang mga SWK ang nagsisilbing kinatawan at galamay ng Komisyon sa labas ng Metro Manila at katulong sa implementasyon ng mga programa at aktibidad pangwika.

Bukod sa mga SWK ay inugnayan ng Komisyon ang mga pribadong organisasyon upang makatuwang sa malalaking proyekto kung hindi man tulungan sa makabuluhang aktibidad pangwika at pangkultura ng mga ito.

Para din sa unang estratehikong layunin, isang patuluyang gawain ng Sangay sa Edukasyon at Networking SEN ang matalik na ugnayan sa mga peryodiko, estasyon ng radyo at telebisyon, at social media upang epektibong maikalat ang anumang impormasyong pangmadla hinggil sa wika.

Nagdaraos din ang SEN ng regular na Kapihang-Wika upang matalakay kaharap ang mga reporter, editor, at brodkaster ang mga proyekto ng Komisyon. Dagdag pa, lumilikha ang SEN ng mga polyeto at dokumentaryong pangkomunikasyon.

Paraan sa paglinang ng kulturang pilipino sa ngayon

Sa kasalukuyan, may umaabot savisit ang website ng Komisyon at may mahigit 38, itong Facebook follower. Para naman sa ikalawang estratehikong layunin, pangunahing instrumento ng Komisyon ang mga serye ng seminar, palihan, at kumperensiya. Pangunahing target sa pagtataas ng antas ng kaalamang pangwika ang mga guro sa Filipino at mga empleado ng gobyerno.

Noongsinimulan ang Uswag: Nakapagsagawa na ng KO sa ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan. Dangal ng Filipino sa pamamagitan ng dagdag na araw. Dangal ng Filipino sa isang probinsiya upang maiseminar ang mga guro na hindi nakadalo sa naunang pagsasanay.

Noongsinimulan ng Komisyon ang isang serye ng kumperensiya sa mga rehiyonal na wika at panitikan. Naging bahagi naman ng pagtupad sa kahingian ng GAD ang pagdaraos ng seminar sa pagtuturo ng panitikang gender-based.

Sinimulan ito noong katuwang ang GSIS. Isang rekomendasyon kaugnay ng lumitaw na kahinaan sa pagtuturo ng panitikan ang pagbuo ng isang listahan ng mga rekomendadong akda na mas mainam ituro sa bawat baitang at antas.Magkakaroon ng sapat na kaalaman ang mga mambabasa lalo’t higit ang mga kabataan sa ngayon sa kung ano ang magiging epekto ng modernong wika sa kultura kung patuloy itong gagamitin.

Dahilan dito, inaasahan na ang adbokasiyang ito ay magsisilbing daan upang muling gamitin ng mga Pilipino ang pormal na wika ng bansa. Bunga naman ito ng bisyon ng kasalukuyang Kalupunan ng KWF na ang wika ay isang salik, isang pangunahin at napakahalagang salik, ng kulturang pambansa.

Kaibahan ng Paraan ng Panliligaw Noon at Ngayon sa Kulturang Pilipino | Benjie Gabay - vetconnexx.com Abstrak Pangalan ng Institusyon: Paula Mae Gonzaga Instruktor:
Who can edit: Mahilig makipagkapwa-tao -kapag madalas silang may nakakasalamuhang tao.
[Halimbawa ng script ng pamilya] || [pamila anderson] Ang sariling wika ay sumasalamin sa kulturang ating kinagisnan.
Report Abuse Paunang Salita Hindi tamang sabihin na walang alam ang Simbahan sa mga problema at isyu na nakaka-apekto sa ating bansa. Ang totoo, marami ng pagkakataon na mismong mga politiko, lipunang sibil at iba pang mga pampubliko at pribadong grupo ang kumonsulta at humingi na ng payo sa mga obispo at pari kung paano bibigyan ng solusyon ang napakaraming suliranin ng ating bayan.
Compiled by Gresheen Gift Libby Ang pananaliksik na ito ay naglalayon na mapaunawa sa mga mamayang Pilipino tungkol sa mga kaugalian noon na wala na ngayon dito sa pilipinas. Ito ay binigyang pansin para malaman o matutunan ang kulturang Pilipino sa kadahilanan ng mga lumipas na panahon.

Hindi maaaring mabúhay ang wikang Filipino sa loob ng isang banyagang kultura, at kahit na sa loob ng isang Filipino nga ngunit magusot, mapinsalà, baluktot, at pira-pirasong kultura.

Kasalukuyang krisis ng sining at kultura sa Pilipinas A. Kulturang kolonyal, pyudal at burges B. Kultura ng Globalisasyon 1. Malayang kalakalan 2. Kulturang makadaigdig 3. Cultural diversity 4. Kultura ng turismo C. Kulturang Popular at Artipisyal D.

Kultura ng Korupsyon E.

[BINGSNIPMIX-3

. ano ang uri ng pamumuhay sng mga taga indonesia noon at ngayon. Katulad din sa panliligaw ng mga lalaki noon, pinagsisilbihan ng lalaki ang magulang ng babae kagaya ng pagsisibak ng kahoy at pag-iigib ng tubig, panghaharana at mahaba din ang panahon ng vetconnexx.com para na lang itong isang laro, madaling umpisahan at madaling tapusin kasi mayroon ng text, facebook, at chat.

2. Ano ang mga Kulturang Pilipino noon na hindi na naisasagawa sa ngayon? 3. Ano ang mga kahalagahan ng mga nawalang kultura noon na maaari sanang maipamana sa kasalukuyang panahon? III. Paglalahad ng Layunin Ang pananaliksik na ito ay naghahangad na makamit ang mga sumusunod na layunin: /5(56).

Paraan ng pamumuhay noon at ngayon ng indonesia? | Political Answers | FANDOM powered by Wikia